Kanske är allt precis som det ska vara

För lite drygt ett år sedan hade jag en föreläsning om neurovetenskap.
 
Jag förklarade teorier kring hur hjärnan fungerar ur ett beräkningsmässigt perspektiv och beskrev hur förändringar i nivåerna av neurotransmittorer kan ge upphov till tillstånd som är frånskilda från det vi i dagligt tal kallar vårt normala medvetande.
 
En man kom fram till mig efter föreläsningen och beskrev sina egna upplevelser som han hade ett tveeggat förhållande till.
 
Han sa att å ena sidan var det något av det mest meningsfulla han upplevt, å det andra upplevde han inte att det hade hjälpt honom hitta rätt riktning i livet.
 
Mot slutet av sin berättelse beskrev han hur han sakta men säkert hittat tillbaks till samhället och det vanliga och avslutade sin historia med bevingade ord som jag bär med mig varje dag.
 
Kanske är allt precis som det ska vara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *