Att lösa problem tillsammans

Förtroende är den viktigaste faktorn i de projekt jag varit delaktig i.

När förtroende existerar vågar vi vara ärliga med vår kompetens vilket gör det möjligt att gemensamt skapa en väg framåt.

När förtroende finns går det att lösa nya problem. Vi kan förstå andras förmågor och dela upp problemet på ett enkelt sätt. Lärande och ansvar blir naturligt. Vi tar ansvar för det vi kan och lär oss det som ligger inom räckhåll för vår nuvarande kunskap.

Kompetens och förtroende

I brist på förtroende behöver vi förlita oss på kompetens. Däremot fungerar kompetens utan förtroende enbart när problemet som behöver lösas har lösts tidigare. Allt det jag redan kan klarar jag av att lösa oavsett vad du tänker om min kompetens, för nya problem är förtroende viktigt.

När förtroende saknas behöver organisationer och individer lägga ner energi på att upprätthålla förtroende vilket är en distraktion från problemlösning.

Ett energiproblem

System behöver fungera så att energi ständigt tillsätts i systemet och energi inte läcker ur systemet. Här är till synes triviala beteenden som komplimanger (ger energi) och skvaller (tar energi) beteenden som kan ses beskrivande för systemets hälsa. Systemet behöver vara tillräckligt hälsosamt för att ha en relativt sanningsenlig bild av sin omgivning (vilka utanför systemet är det lättast att samarbeta med) men så länge detta är åstadkommet bör fokus läggas på problemlösning och upprätthållandet av ett funktionellt system.

Att skapa förtroende

Att se på verkligheten som ett nollsummespel (din vinst är min förlust) gör det omöjligt att långsiktigt ha förtroende till andra.

Att istället se verkligheten som en plats där mänsklig potential i alla fall teoretisk är obegränsad gör det lättare för oss att ha förtroende till andra.

Min kollegas kompetens ökar min egen kompetens vilket ökar min kollegas kompetens vilket ökar vårt teams samlade kompetens.

Problemet med prestige

Att förvänta oss att människor är prestigelösa är i praktiken svårt. Min erfarenhet är att prestigelöshet är en konsekvens av att en person har så pass stor kompetens att prestige enkelt kan skapas (vid behov) så den har inget behov av att kontinuerligt kräva prestige i sociala sammanhang.

I sociala sammanhang kommer det därför alltid finnas ett behov av att få människor att känna sig kompetenta.

Här är det användbart att hjälpa människor att själva känna att de behärskar problem, dv.s. att lära ut hur de själva kan få en känsla av kompetens vid behov.

Lärande är den jobbsituation där vi har störst förmåga att modellera hur vi vill att vår organisation ska fungera.

Här förmedlar vi de värderingar som vi anser vara viktigast och det är viktigt att vi gör det på ett respektfullt sätt.

Ett vanligt fel är när personer säger en version av, kan du inte X?!?
Detta leder till att personen som försöker lära sig i fortsättningen inte kommer att fråga när hen inte kan vilket försämrar kompetensen i organisationen.

Vi har alla ett behov av att känna oss kompetenta och det bästa är att vi förhåller oss till andra som att de är kompetenta (och förhåller oss så ödmjukt till oss själva som vi klarar av med bibehållen självkänsla).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *