CBT resources

Here are some resources to cope with depression

Behavioural activation 1

Behavioral activation 2

Behaviouralactivation_weekly_chart

Selfhelp techniques for depression

Thoughts and depression

Copingstrategies

How_breathing_affects_feelings

Rumination

 

Here are some resources to cope with negative thoughts

Tankefällor

Registrering av automatiska tankar

Utmana negativa automatiska tankar

Att hantera negativa grundantaganden

Breathing

Hur andning påverkar våra känslor

DBT resources

Medveten närvaro DBT

Stå ut färdigheter DBT

Exposure

Ångesthierarki

Exponeringshierarki

Safety behaviour

Säkerhetsbeteenden

Sleep

Sömntips

Valuable activities

Finding out what we value

Self validation

Övning i självvalidering